PL EN
AFI-07 wyświetlacz
Argenta

PIEC DO KUWET

Piec służy do wygrzewania kuwet odlewniczych w programie określonym przez producentów mas odlewniczych. Izolacja termiczna wykonana jest z ekologicznego włókna glinokrzemianowego. Piec wyposażony jest fabrycznie w programator, zapewniający realizację dwóch różnych programów, po szesnaście cykli każdy, z możliwością nastawy temperatury cyklu, czasu jego trwania oraz przyrostu temperatury w czasie. Istnieje możliwość załączenia programu odlewniczego z opóźnieniem.
Fabrycznie, na pierwszym programie, piec ustawiony ma popularny, 12-godzinny program wygrzewania.
Program sterownika zapewnia również realizację programu wg wpisanych założeń, nawet przy zaniku i ponownym załączeniu napięcia zasilającego.

APE800
Napięcie znamionowe: 220-230V/50-60Hz
Moc znamionowa: 2400W
Temperatura maksymalna: 800ºC
Liczba programów odlewniczych: 2
Liczba odcinków w programie: 16
Wymiary wew. komory: 40x45x27cm
Wymiary zewnętrzne pieca:
70x64x27cm
Masa: 43kg