PL EN
AFI-07 wyświetlacz
Argenta

PRG800

Programator PRG800 to zespolony regulator temperatury kontrolujący jej przyrost wg zadanego czasu. Funkcjonalność ta wymagana jest podczas wygrzewania kuwet odlewniczych stosowanych w odlewaniu metali szlachetnych metodą na wosk tracony. Temperatura w piecu narasta ściśle z ustawionym przyrostem, mierzonym w stopniach Celsjusza na minutę [oC/min], co jest niezwykle ważne w początkowej fazie wygrzewania kuwet. Wówczas to woda, która nie została chemicznie związana z masą odlewniczą może zostać powoli odparowana. Nazbyt szybki narost temperatury, powodować będzie wewnętrzne mikropęknięcia w strukturze wygrzewanej kuwety powstałe na skutek gwałtownie parującej/wrzącej wody.

Ponadto programator posiada również algorytm „priorytetu temperatury“. Jeśli piec nie nadąża z nagrzewaniem wsadu w skutek dużego obciążenia, zbyt małej mocy lub nieszczelności w jego budowie, programator zatrzymuje zliczanie czasu i oczekuje, aż piec osiągnie zadaną wartość aktualną dla danego odcinka, by ponownie powrócić do realizacji zadanego programu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy mieć pewność, że wygrzewane kuwety odlewnicze zostaną poddane temperaturze przewidzianej przez producenta masy. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w odcinku temperatury 730oC.

Inną nieocenioną funkcją programatora jest „odporność“ na zaniki zasilania. Po powrocie zasilania programator sprawdza aktualną temperaturę i kontynuuję proces od tej wartości.PRG800 PRG800-3F
Napięcie znamionowe: 230V/50Hz 400V/50Hz
Moc znamionowa: 3kW 10kW
Temperatura maksymalna: 800 ºC 800 ºC
Liczba programów odlewniczych:
2
2
Liczba odcinków w programie:
 16
16
Funkcja załączenia z opóźnieniem:
tak
tak
Funkcja priorytetu temperatury:
tak
tak
Liczba wbudowanych przekaźników SSR:
1
3
Rodzaj obsługiwanej termopary:
typ K
typ K