PL EN
AFI-07 wyświetlacz
Argenta

TOPIENIE PLATYNY

Piec indukcyjny AFI-02Pt zaprojektowany został do topienia platyny pozyskanej w procesie chemicznego recyklingu metali oraz topieniu złomu platyny. Przechylana sekcja pieca umożliwia wylanie ciekłego metalu do wlewki bez przerywania nagrzewania metalu. Czas topienia pełnego wsadu tygla zajmuje około 20-30 sekund. Urządzenie współpracuje z tyglami z materiału Al2O3.
Piec przystosowany jest do pracy ciągłej.

AFI-02Pt
Napięcie znamionowe: 220-230V/50-60Hz
Moc znamionowa: 4kW
Temperatura maksymalna: 2200ºC
Pojemność tygla:

17cm3

(260g Pt)

Materiał tygla: Al2O3
Wymiary zewnętrzne: 36x62x50cm
Masa: